Car Seat Installation

Call Boynton Beach Fire Rescue’s Car Seat Hotline at 561-742-6343 or email us to schedule your appointment.   Upcoming dates include:

  • Thursday May 16th at Station 3
  •  Friday May 24th at Station 4
  • Tuesday June 4th at Station 3
  • Wednesday June 12th at Station 3
  • Thursday June 20th at Station 4

Car%20Seat%202.jpgDid You Know?  96% of all child car seats are installed improperly!

At a Boynton Beach Fire Rescue Mobile Fitting Station, Certified Child Safety Seat Technicians will help you check your child’s seat for proper installation. They can check for recall status and safety issues, and provide you with educational information to help you make sure your child is riding safely in your vehicle!

Call Boynton Beach Fire Rescue’s Car Seat Hotline today to schedule your appointment! 561-742-6343


È ske w te konnen? 96% tout chez machin timoun installe` mal nan machin!

Nan yon Boynton Beach estasyon ponpye mobil nomal , setifye pitit sekirite chez teknisyen pral ede w tcheke chez pitit ou a pou yon bon enstalasyon. Yo ka tcheke pou rantre kondisyon ak sekirite kesyon yo, epi bay ou edikasyon enfomasyon pou ede w pou pi si ou ap kouri san danje nan machin ou!

Rele telefon` direk nan che`z oto pou Boynton Beach ponpye a jodi a pou yon randevou.  561-742-6343


¿Sabía usted? el 96% de todos los asientos de coche de niño se instala incorrectamente!

En un Boynton Beach rescate móvil de conexión estación de bomberos, técnicos del asiento de seguridad infantil certificados le ayudarán a comprobar que el asiento de su hijo para una instalación adecuada. Pueden comprobar el estado de recuperación y pregontas de seguridad

y proporcionarle información educativa que le ayudarán a asegurarse de que su hijo es conducido con seguridad en su vehículo!

Llame hoy al línea directa de asiento de automóvil de rescate de bomberos de Boynton Beach para programar su cita!  561-742-6343